Paleo.Flint Principal Paleo.Flint                                                                
Paleomediterrani -Paleo.Flint(c) .Antoni FreixasMassana     Imatges de Antoni Freixas Massana (c).-2.000/ 2.021         DIRECTORI DE FITXES DELS ASSENTAMENTS DEL RIUDEBITLLES    Assentaments Paleolítics       (Plistocè  Mitjà i Superior )   QUATER NARY  SETTLEMENTS
                               
  El PALEOLÍTIC A LA VALL MITJANA DEL RIUDEBITLLES -Alt Penedès .                              Estat de la questió 2.013 /2.021

Indústria lítica relacionada amb un  context paleoclimàtic.

Paleolític Inferior de la vall mitjana del Riudebitlles  Facies GRAMAR "ferretto" i Cementiri deTerrassola

Indústria lítica arcaica asociada a sols ferruginosos de la part alta de Noguera , Barquíes i els Plans FASE  RISS INICIAL 240.000 B.P.

                                                                                                Esquema interpretatiu del sector de la Noguera

Indústria lítica localitzada en superfície i sense relació aparent amb els sols del voltant.
La seva cronologia aniria des del Paleolític Inferior Arcaic al Axeliá final ( 450.000/ 180.000 anys B.P.)Paleolític Inferior de les vessants de Forques i Estoses .  PLISTOCÈ MITJÀ.(Vessants antics glacis Quaternaris.)

Paleolític Inferior  dispers  facies de les partides de Gramar UMasia , Font de Cargol FC2 , Turó de Noguera de Dalt Quatre Camins .
(Formacions del Quaternari de la vall del Riudebitlles.)

 

                                                                                                                                             


 Indústria lítica relacionada amb un context paleoclimàtic.

Paleolític Mitjà del interglacial RISS-WÜRM . Evenosià (Protolevallois de Noguera )    150.000 ANYS ABANS DEL PRESENT B.P.


Esquema interpretació del sector de la Noguera


  

Indústria lítica amb elements arcaics (Paleolític Inferior), i tecnocomplexes preWürm i Würm)
Possible habitacle proper.


Paleolític Inferior i Mitjà del sector de Barquíes : R B
Paleosol de Barquíes
                    
Paleolític Mitjà del Würm I  70.000/80.000 ANYS B.P.Assentament de la Font de Cargol .
 
    

Paleolític Mitjà MOSTERIÀ- de Masia ,Font de Turró , Carrer de Piera (Paleocanals)                                                                                                                                       


Materials procedents de talls estratigràfics - Prospecció: Rasa de Sanejament i  construcció de la nova carretera C-15
                                                                                                                       DIRECTORI DE FITXES DELS ASSENTAMENTS DEL RIUDEBITLLES

PRESENTACIÓ 2.013-                           Estat de la questió

Al contrari de una visió cièntifica reduccionista , podem dir sense recança que els rastres de poblament  dels anomenats Neanderthals són molt abundants a Catalunya.
Tanmateix s`ha comprovat que els sols Pleistocèns asociats a la anomenada cultura Mosteriana són nombrossos al Penedès i a la Conca de Barberà,
L'estudi de la geomorfología de les valls del rius, els sols del Würm de la plana del Penedès i la cubeta a l'entorn de Montblanc i Barberà de la Conca , junt amb els glacis de peudemont són les claus per a establir una geocronología del Pleistocè Mitjà. 
 
                                                                               
     
   Puntes de sílex de     Quatre Camins 2


                      BIFAÇ                 Camp del C
                       
  Punta de Can Feso l  En dipósit i propietat  A. Munné de S. P. Riudebitlles  
          Cara B   Retoc Simple  
Marginal-Lleugerament Denticulat
                    

ASSENTAMENTS PALEOLITICS DEL PENEDÈS-BARCELONA-  CATALUNYA     Directori de Fitxes
Keiwords Paleolithic settleents , lithic implements, surface and level, levallois technology, cronology Riss, Riss /Würm and late Würm.
Corral del Martí- terrasses del Riss,
Paleosol del interglaciar Riss-Würm

Base de Dades de la indústria litica
Lithic implements
DATABASE H.P.    3-2003
Fitxa del Assentament    2-2.005

Torrent de La Masia
Tall dels llims mirant a Corral del Martí 3
La Noguera :150.000 B.P

Con de dejecció de La Noguera,estratigrafía , localització dels ùtils de silex.(Mir-Freixas-Salas.1986).
Alluvial fan section(mid fan),lithic implements location 140Kb

 lithic implements 1   con dejecció -alluvial, 240Kb

lithic implements 2  superficie -  surface

lithic implements 3   superficie  - surface

Assentament Paleolitic amb indùstria litica relacionada amb 
un con de dejecció lateral del Riudebitlles
El silex resta en posició secundària i per tant la talla és anterior al fenòmen interglaciar.
 

 
 

Article  "CYPSELA"report (print)

Con de dejecció imatges

Fitxa del Assentament

Barquíes- (Paleosol-Riss-Würm)
indùstria litica localitzada en els
diferents nivells estratigràfics.

Fotografíes del lloc- 1

Fitxa

La masia paleo
Quatre camins-   Fitxa       Materials
Escarpaments amb sediments esglaonats a la vessant esquerra del  Riudebitlles
amb indùstries litiques  del Paleolitic Mitjá- Inferior ?.
Mosterià-Aurinyacià
middle Paleolithic
La font de cargol-
Indùstria litica de tècnica Levallois
i còdols tallats.

 6 enllaços
  1 Pàgina principal    : taules i figures  Fitxa

  2 -3 -4 -5 -6     :  eines de silex-flint implements

würm 1 settlement
Les Astoses-Forques     Axelià?
     RIUDEBITLLES ABANS DE LA CARRETERA C-15

PALEO.FLINT H.P