Paleo.Flint Principal Paleo.Flint                                                                
Paleomediterrani -Paleo.Flint(c) .Antoni FreixasMassana     Imatges de Antoni Freixas Massana (c).-2.000/ 2.020    DIRECTORI DE FITXES DELS ASSENTAMENTS DEL RIUDEBITLLES RIUDEBITLLES   Assentaments Paleolítics       (Plistocè Inferior i Mitjà )   QUATER NARY  SETTLEMENTS
                               
                           El PALEOLÍTIC A LA VALL MITJANA DEL RIUDEBITLLES -Alt Penedès .     Estat de la questió 2.013 /2.020

PLISTOCÈ MITJÀ

Paleolític Inferior de la vall mitjana del Riudebitlles  Facies GRAMAR "ferretto" (St Quintí de Mediona, St Pere de Riudebitlles) 

                                                                                       Cementiri de TERRASSOLA
Indústria lítica arcaica asociada a sols ferruginosos de la part alta de Barquíes i Serra del Titet de Torrelavit.

Plistocè : Perìode interglacial del Mindel/Riss.Estadis isotòpics  MIS 11. 424/374-MIS 9. 337/300 ANYS B.P. Relativa

  Interpretació dels nivells del sector de la Noguera
PALEOLÍTIC INFERIOR
  340.000 anys B.P.
PLISTOCÈ MITJÀ


Paleolític Inferior   facies GRAMAR  de les partides de Masia , Font de Cargol II , Rocafort i Quatre Camins

Materials del Paleolític Inferior dispers, localitzats indistintament al glacis ,al frontals dels escarpaments,als paleocanals i a diferents nivells d'alçada, donant indicis de una colonització important i amb una cronologia suposada de 340.000/200.000 anys B.P.
Una part important dels útils resten treballats damunt de còdols i fragments de sílex amb signes de erosió ,rodaments i pàtines parcials. Els formats  més corrents  són de mida mitjana i gran. Son poc freqüents els treballats damunt de ascla.
                                                                                                                                              

PALEOLÍTIC INFERIOR

PLISTOCÈ MITJÀ- FINAL RISS- INTERGLACIAL RISS/WÜRM    Axelià final a la vall del Riudebitlles
                                                                                                                        CORRAL DEL MARTÍ 3


Paleolític Mitjà del interglacial RISS-WÜRM . Evenosià (Protolevallois de Noguera )    150.000 ANYS ABANS DEL PRESENT B.P. (RELATIVA)


Esquema interpretació del sector de la Noguera

                              NUCLI  LEVALLOIS
  



Paleolític Mitjà del Würm I  70.000/80.000 ANYS B.P.Assentament de la Font de Cargol
.





Paleolític Mitjà MOSTERIÀ- de Masia ,Font de Turró , Carrer de Piera.


Materials procedents de talls estratigràfics - Prospecció Rasa de Sanejament i  construcció de la carretera C-15

Valoració i interpretació dels nivells de terrasses , paleosols i relictes .   Plistocè  Mitjà







Al contrari de una visió cièntifica reduccionista , podem dir sense recança que els rastres de poblament  dels anomenats Neanderthals són molt abundants a Catalunya.
Tanmateix s`ha comprovat que els sols Pleistocèns asociats a la anomenada cultura Mosteriana són nombrossos al Penedès i a la Conca de Barberà,
L'estudi de la geomorfología de les valls del rius, els sols del Würm de la plana del Penedès i la cubeta a l'entorn de Montblanc i Barberà de la Conca , junt amb els glacis de peudemont són les claus per a establir una geocronología del Pleistocè Mitjà.



 
 
  La Masia -Camp del Carles       Fitxa                                                                                Materials                                                                                    
  Passada -Nogueres                     Fitxa                                                                                 Materials
                                                                               
     
   Puntes de sílex de     Quatre Camins 2


                      BIFAÇ                 Camp del C
                       
  Punta de Can Feso l  En dipósit i propietat  A. Munné de S. P. Riudebitlles  
          Cara B   Retoc Simple  
Marginal-Lleugerament Denticulat
                    

ASSENTAMENTS PALEOLITICS DEL PENEDÈS-BARCELONA-  CATALUNYA     Directori de Fitxes
Keiwords Paleolithic settleents , lithic implements, surface and level, levallois technology, cronology Riss, Riss /Würm and late Würm.
Corral del Martí- terrasses del Riss,
Paleosol del interglaciar Riss-Würm

Base de Dades de la indústria litica
Lithic implements
DATABASE H.P.    3-2003
Fitxa del Assentament    2-2.005

Torrent de La Masia
Tall dels llims mirant a Corral del Martí 3
La Noguera :150.000 B.P

Con de dejecció de La Noguera,estratigrafía , localització dels ùtils de silex.(Mir-Freixas-Salas.1986).
Alluvial fan section(mid fan),lithic implements location 140Kb

 lithic implements 1   con dejecció -alluvial, 240Kb

lithic implements 2  superficie -  surface

lithic implements 3   superficie  - surface

Assentament Paleolitic amb indùstria litica relacionada amb 
un con de dejecció lateral del Riudebitlles
El silex resta en posició secundària i per tant la talla és anterior al fenòmen interglaciar.
 

 
 

Article  "CYPSELA"report (print)

Con de dejecció imatges

Fitxa del Assentament

Barquíes- (Paleosol-Riss-Würm)
indùstria litica localitzada en els
diferents nivells estratigràfics.

Fotografíes del lloc- 1

Fitxa

La masia paleo
Quatre camins-   Fitxa       Materials
Escarpaments amb sediments esglaonats a la vessant esquerra del  Riudebitlles
amb indùstries litiques  del Paleolitic Mitjá- Inferior ?.
Mosterià-Aurinyacià
middle Paleolithic
La font de cargol-
Indùstria litica de tècnica Levallois
i còdols tallats.

 6 enllaços
  1 Pàgina principal    : taules i figures  Fitxa

  2 -3 -4 -5 -6     :  eines de silex-flint implements

würm 1 settlement
a
Les Astoses-Forques     Axelià
b

 

PALEO.FLINT H.P